Toplantı Gösteri Yürüyüşleri ve Basın Açıklamalarının İzne Bağlanması (4.11.2016)
Terör ve terörist faaliyetlerle mücadele etmek üzere ülkemiz genelinde ilan edilen olağanüstü hal uygulamalarının çerçevesini çizen 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ile terörle mücadele etmek, emniyet ve asayiş tesis etmek ve kamu düzenini sağlamak için Valilere birtakım görev, sorumluluk ve yetkiler verilmiştir.
Söz konusu 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 11. maddesinin (m) fıkrasında; “kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak” hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede, terör örgütlerinin istismarının önüne geçmek, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 2935 sayılı Olağan üstü hal Kanunun 11. Maddesinin (m) fıkrası uyarınca, olağanüstü hal süresince; İlimiz merkez ve İlçelerinde yapılacak olan kapalı ve açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızın iznine bağlı olacaktır.
 
           
Kamuoyuna duyurulur.
Batman Valiliği