Vali Yardımcısı V.  Sn. Ramazan FANİ
 

  
 
 
 

 


GÖREVLERİ:
 
 
VALİ YARDIMCISI V.  RAMAZAN FANİ (19705)
 
       A)     ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
 
        *Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
        *TPAO Bölge Müdürlüğü
        *TEİAŞ Müessese Müdürlüğü
        *Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ)
        *Enerji Verimliliği Çalışmalar Koordinasyonu (ENVER)
        *Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İle İlgili Diğer İş ve İşlemler
 
B) TİCARET BAKANLIĞI
 
        *Ticaret İl Müdürlüğü
        *Gümrük Müdürlüğü
        *Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği
        *Ticaret Bakanlığı İle İlgili Diğer İş ve İşlemler
 
        C)  YÖK, ÖSYM ve ÜNİVERSİTELER
 
        *Yüksek Öğrenim Kurumu
        *Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
        *Batman Üniversitesi ile İlgili İş ve İşlemler
 
 D)  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 
*İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
*Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü
*İl Göç İdaresi Müdürlüğü
 
  E)   SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
*Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
*TÜİK Başkanlığı
*TÜİK Bölge Müdürlüğü (Siirt)
*GAP İdaresi Başkanlığı (Şanlıurfa)
*Ticaret ve Sanayi Odası
*Cazibe Merkezleri Programı İle İlgili İş ve İşlemler                              
*Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı     ---(KOSGEB)
 
F) ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
*Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)
*Karayolları 97. Şube Şefliği
*PTT Başmüdürlüğü
*DDY Gar Müdürlüğü
*Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İle İlgili Diğer İş ve İşlemler
 
Vali Yardımcısı V.  Ramazan FANİ’ nin izinli olması durumunda kendisi tarafından yürütülen iş ve işlemler Vali Yardımcısı Mekan ÇEVİREN tarafından yürütülecektir.