İ L A N
 
T.C.
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
 
 
 
İlimiz Merkez İlçesi Akça (Tilmis) Köyü sınırları dahilinde bulunan 1912 ada 1 nolu parsel, 1913 ada 1 nolu parsel ve 616 nolu parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde İmar Uygulaması yapılmıştır. Ekli listede numaraları yazılı bulunan parseller ile ilgili 14.02.2018 tarih ve 11 sayılı İl Encümeni kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen karar Batman Valiliği ve İl Özel İdaresinin (web) İnternet sayfası ile İl Özel İdaresi ilan panosunda otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılmıştır
İlan olunur. 14.03.2018
 
 
PARSEL LİSTESİ
 
            İlimiz Merkez Akça (Tilmis) Köyünde bulunan 1912 ada 1 parsel, 1913 ada 1 parsel ve 616  nolu parseller