İ L A N
 
T.C.
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
 
 
 
İlimiz Merkez İlçesi Güneşli (Liçik) Köyü Neval Mezrasında yapılması planlanan Köy Yerleşik Alan ve Civar Sınırlarının Tespiti işlemi 27.06.2018 tarihli Valilik oluruyla belirlenen komisyon tarafından yapılmıştır.
12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı KHK’ nın 27. Maddesinin 5. Fıkrası gereği Köy Yerleşik Alan ve Civar Sınırlarının Tespiti işlemin onaylanması 06.07.2018 tarih ve 2018/114 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile uygun görülmüştür.
 
 
İlan olunur. 07.08.2018