İ L A N
 
T.C.
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
 
 
 
İlimiz Hasankeyf İlçesi Irmak Köyü sınırları dahilinde bulunan 181 nolu parsel taşınmaza ilişkin hazırlanan ”GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ (GES)” tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin teklif 05.12.2017 tarih ve 2017/227 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen karar Batman Valiliği ve İl Özel İdaresinin (web) İnternet sayfası ile İl Özel İdaresi ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.
İlan olunur. 21.12.2017