DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18 inci maddesi ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili madde hükümleri çerçevesinde; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde çalıştırılmak üzere; takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 “İç Denetçi”, 1 “Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel” ve 19 “Uzman Personel”, 7 “Destek Personel” olmak üzere toplam 28 personel istihdamı gerçekleştirilecektir. Alınacak personelin mezun oldukları bölümlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
Unvan
Mezun Olunan Bölüm
Alınacak Personel Sayısı
Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
İç Denetçi
Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Mühendislik
1
4
Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel
Hukuk
1
4
Uzman Personel
Şehir ve Bölge Planlama
1
4
Maden Mühendisliği
1
4
Ziraat Mühendisliği
1
4
İnşaat Mühendisliği
1
4
Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Mühendislik, Şehir ve Bölge Planlama
15
60
Destek Personel
Bilgi İşlem Görevlisi
1
4
Büro Görevlisi
4
16
Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi
1
4
Yönetici Asistanı
1
4
Dicle Kalkınma Ajansı’nın merkezi Mardin ili olup, Ajans faaliyet alanlarını Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle sınavda başarılı olan uzman personel adayları bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.
                                                               
SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ: 12 Mayıs 2017 Cuma saat 08.00’dan – 22 Mayıs 2017 Cuma saat 17.00’a kadar başvurular alınacaktır.
SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 27 Mayıs 2017 Cumartesi
SINAV TARİHİ VE SAATİ: Sınav 6 Haziran 2017 Salı tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.
SINAV YERİ: Dicle Kalkınma Ajansı, Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No:6/1  Artuklu/MARDİN